Page 6 - EPSI mei/juni nr.3 jaargang 28
P. 6

Pagina 2 Van het bestuur
     Graag wil ik namens het bestuur enkele zaken aan de orde stellen.
     Zaken die spelen binnen onze vereniging worden altijd in onze
     maandelijkse vergaderingen besproken. Als er dan een besluit uit
     voortkomt, is dat altijd een bestuursbesluit, geen besluit van
     bijvoorbeeld de voorzitter, secretaris etc.
     Het bestuur juicht het toe dat leden actief zijn, met ideeën komen.
     Als het idee wordt omarmt, zal de uitvoering altijd onder
     verantwoordelijkheid van het bestuur gebeuren. Het is ook
     mogelijk dat het bestuur het plan deels of helemaal niet ziet zitten.
     Dat is dan vanzelfsprekend een teleurstelling voor de initiatief-
     nemer(s). Dan is het goed dat daarover wordt gesproken door en
     met het bestuur. Als er alleen onderling met elkaar wordt
     gesproken, of misschien gemopperd, dan ontstaat er al snel een
     negatieve sfeer. Dat is jammer en onnodig. Kom naar het bestuur
     en praat er over. Ook een negatieve beslissing in de ogen van de
     initiatiefnemer kent de argumenten om tot die beslissing te
     komen. Het is goed om ook nog eens te melden, dat mede-
     delingen, folders e.d. kunnen worden opgehangen of neergelegd,
     nadat het bestuur dat heeft goed gevonden. Als er zaken zijn die
     u van belang vindt voor onze vereniging, kom er mee voor de dag.
     Praat er over met het bestuur. Ook bestuursleden zijn maar
     mensen. En mensen maken fouten. Die kunnen worden hersteld,
     als je weet dat het speelt. Alleen onderling klagen, verslechtert de
     sfeer. Dat is slecht voor de vereniging.
     Even iets over het gebruik van ons terrein. Er mag niet meer met
     “vergift” worden gespoten. We zullen naar alternatieven moeten
     uitkijken. Branden is zeer kostbaar en helpt ook maar kort. Wie
     komt met goede ideeën?
     Al een paar jaar maakt de fysiotherapie van de overkant gebruik
     van ons terrein voor oefeningen met patiënten. Ze betalen
     daarvoor een kleine vergoeding. Kort geleden heeft De Zonnestraal
     gevraagd of ze met bewoners op ons terrein mogen vertoeven om
     rustig in de natuur te zijn, zonder te veel drukte en flitsende
     indrukken. Ze willen rustig gaan zitten op de bankjes en hun
     meegebrachte koffie met iets ….. te nuttigen. Het bestuur gaat
     hierin mee. Een maatschappelijke taak voor ons.

                                       lees verder op pagina 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11