Page 6 - EPSI september/oktober 2016 nr.5 jaargang 28
P. 6

Pagina 2 Digitale EPSI
     In de vorige EPSI hebt u kunnen lezen dat we in de toekomst af
     willen van de papieren EPSI. Nu is het zo ver dat allen van wie wij
     een mailadres hebben, geen papieren EPSI meer ontvangt, tenzij u
     uitdrukkelijk aangeeft een papieren EPSI te willen ontvangen. Alle
     leden van wie bij ons bekend is dat zij geen mailadres hebben, of
     van wie wij weten dat zij nooit met een computer werken, blijven
     een papieren EPSI ontvangen. Echter, dit zal een “uitgeklede” EPSI
     zijn. Geen opsmul, geen advertenties: een mededelingenblad.
     Graag nodigen wij ieder lid uit zijn of haar mailadres door te geven,
     wanneer deze nog niet bij ons bekend is. Want naast de plaatsing
     van “de EPSI in huidige vorm” op de website, krijgt ieder lid deze
     ook per mail toegestuurd. Wanneer u bij de secretaris aangeeft
     het op prijs te stellen dat u de uitgeklede EPSI op papier wilt blijven
     ontvangen, zullen wij er voor zorgen dat u deze ontvangt.

     Uitnodiging (oud-)barmedewerkers
     Binnenkort, of misschien is deze al binnen, ontvangt u, of hebt u
     een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomt van en voor
     barmedewerkers en ook zij die barmedewerker zijn geweest, maar
     deze medewerking nog niet zo lang geleden hebben beëindigd.
     Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 10 november om half
     acht in ons clubgebouw. Bent u nog geen barmedewerker en u wilt
     dit in de toekomst wel worden, dan bent u van harte welkom op
     deze avond. Graag even melden bij de secretaris.

     Prikken en plakken
     Het gebeurt nog al eens dat leden van het bestuur worden verrast
     met soloacties van leden. Plotseling is er een “uitnodiging” geprikt
     op het mededelingenbord, of een of andere spreuk, een
     advertentie, een bekendmaking en zo voort. Het komt ook voor
     dat er bepaalde ge- of verboden worden geplakt op de ramen van
     de kantine of het clubgebouw. Het bestuur is verantwoordelijk
     voor elke publicatie in welke vorm dan ook, of het nu gaat om
     mededelingen of besluiten; ook als u een persoonlijke boodschap
     wilt melden. Mocht u iets via het mededelingenbord kenbaar
     willen maken, kan dit uitsluitend met goedkeuring van het bestuur.

                               Herman Horsthuis
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11