Page 7 - epsi
P. 7

In memoriam

                                                    Gerrit Bruintjes


                                                  Net voor onze jaarvergadering hoorden we dat Gerrit Bruintjes ernstig
                                                  ziek was. Zo erg dat men vreesde dat hij het weekend niet meer zou halen.
                                                  Helaas bleek dat achteraf waar te zijn. Gerrit is op vrijdag 31 maart in huis
                                                  overleden. Wij wensen Hetty en familie heel veel sterkte toe. Een lege
                                                  plek. Je man, je levensgezel is er niet meer. Gerrit en Hetty waren opnieuw
                                                  lid geworden bij O.J.B.V. Voor beiden was en is Jeu de Boules een onder-
                                                  deel van hun leven. Gerrit was vanaf 1988 lid van NJBB. Hij is ongeveer tien
                                             Pagina 3  jaar wedstrijdsecretaris van afdeling 3 van de NJBB geweest. Daarnaast
                                                  was hij gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter. Vanaf 2003 tot
                                                  aan zijn overlijden was hij zone coördinator van zone A. tevens was Gerrit
                                                  vanaf 2009 lid van de Toernooiencommissie. In totaal heeft hij 22 jaar als
                                                  vrijwilliger op de verschillende terreinen zijn diensten gegeven aan de
                            O.J.B.V.                   NJBB. Daarvoor heeft hij op 4 maart 2015 uit handen van voorzitter Huub
                                                  van den Broek de zilveren bondsspeld ontvangen. Dat Gerrit vol was van
                                                  Jeu de Boules en al de kneepjes en regels kende kon je ook duidelijk
                                                  merken tijdens het spelen op de baan. Niet bewegen, niet praten, niet
           GLÜHWEINTOERNOOI                               ergens staan, waar dat niet is toegestaan tijdens de worp, Gerrit wees je
                                                  er op en wilde dat je je aan de regels hield. Dat Gerrit ook goed was in het
                                                  spel blijkt o.a. uit het feit dat hij zowel vorig seizoen eerste was van de
                                                  woensdagavond- als van de donderdagmiddag zomercompetitie. Helaas

         ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017                             heeft hij deze prijzen niet meer persoonlijk in ontvangst kunnen nemen
                                                  daags voor zijn overlijden...
                                                  Dat Gerrit mag rusten in vrede
                                                                                            Herman Horsthuis
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12