Page 8 - epsi
P. 8

In memoriam

          Gerrit Bruintjes


        Net voor onze jaarvergadering hoorden we dat Gerrit Bruintjes ernstig
        ziek was. Zo erg dat men vreesde dat hij het weekend niet meer zou halen.
        Helaas bleek dat achteraf waar te zijn. Gerrit is op vrijdag 31 maart in huis
        overleden. Wij wensen Hetty en familie heel veel sterkte toe. Een lege
        plek. Je man, je levensgezel is er niet meer. Gerrit en Hetty waren opnieuw
        lid geworden bij O.J.B.V. Voor beiden was en is Jeu de Boules een onder-
        deel van hun leven. Gerrit was vanaf 1988 lid van NJBB. Hij is ongeveer tien
   Pagina 3  jaar wedstrijdsecretaris van afdeling 3 van de NJBB geweest. Daarnaast
        was hij gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter. Vanaf 2003 tot
        aan zijn overlijden was hij zone coördinator van zone A. tevens was Gerrit
                      vanaf 2009 lid van de Toernooiencommissie. In totaal heeft hij 22 jaar als
        vrijwilliger op de verschillende terreinen zijn diensten gegeven aan de
                        O.J.B.V.  NJBB. Daarvoor heeft hij op 4 maart 2015 uit handen van voorzitter Huub
        van den Broek de zilveren bondsspeld ontvangen. Dat Gerrit vol was van
        Jeu de Boules en al de kneepjes en regels kende kon je ook duidelijk
        merken tijdens het spelen op de baan. Niet bewegen, niet praten, niet
       GLÜHWEINTOERNOOI   ergens staan, waar dat niet is toegestaan tijdens de worp, Gerrit wees je
        er op en wilde dat je je aan de regels hield. Dat Gerrit ook goed was in het
        spel blijkt o.a. uit het feit dat hij zowel vorig seizoen eerste was van de
        woensdagavond- als van de donderdagmiddag zomercompetitie. Helaas

     ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017  heeft hij deze prijzen niet meer persoonlijk in ontvangst kunnen nemen
        daags voor zijn overlijden...
        Dat Gerrit mag rusten in vrede
                                                    Herman Horsthuis
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13