Buitengewone Ledenvergadering: statuten wijziging

Op donderdag 16 september is er een buitengewone ledenvergadering over het wijzigen van de statuten van onze vereniging. Mochten er niet genoeg leden aanwezig zijn, dan zal er op dinsdag 21 september nogmaals een vergadering worden belegd. Beide vergaderingen zijn in ons clubhuis en beginnen om 19.30 uur! De benodigde documenten zijn aan alle leden verstuurd en zijn op deze site te vinden in het afgeschermde gedeelte voor leden onder het kopje "Algemeen".
Media
  • ATV-toernooi 2019 063