Op woensdagavond en donderdagmiddag wordt er een onderlinge competitie gehouden. De aanwezigen worden in doubletten verdeeld. Je speelt 2 partijtjes. De eindstand na 26 weken is als volgt:
Stand  woensdag 26 oktober (eindstand)
Stand donderdagmiddag 27 oktober (eindstand)
De prijswinnaars zullen bij de ALV in maart 2023 gehuldigd worden.