Home

De Oldenzaalse Jeu De Boules vereniging is opgericht in mei 1986. Het initiatief tot oprichting van een vereniging werd genomen door 17 leden in de kantine van T.R.C. (Twents Ruiter Centrum) op het Hulsbeek. Hier werden ook de eerste wedstrijden gespeeld op een door de fam. Diepman ter beschikking gesteld terrein naast de manege.

In ditzelfde jaar wordt O.J.B.V. lid van de Nederlands Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.). Meerdere leden vervulden (of vervullen nog steeds) in de bond bestuurs -of andere kaderfuncties in de bond. Vanaf het begin was de zelfwerkzaamheid bij de leden zeer groot en toen eind 1989 de verhuizing naar de huidige locatie aan de Vondellaan 14 plaats vond kende de animo geen grenzen. Het leden tal groeide toen snel. De ene uitbreiding volgde op de andere – en op heden heeft de O.J.B.V. een buitengewoon fraai en groot speelveld en een mooi gezellig clubhuis waar veel Oldenzalers al eens kennis hebben gemaakt met het petanque (zoals het spel in Frankrijk wordt genoemd). De vereniging telt thans 100 leden, inclusief een groep licht verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Voor deze groep wordt elk jaar een toernooi georganiseerd en wel het Klavertje Vier Toernooi. Dit toernooi wordt mede georganiseerd door een sponsor. Voor het komende jaar zijn we weer opzoek naar een sponsor of mensen die een bijdrage willen leveren voor het slagen van deze dag.


Lid worden

Wilt U ook lid worden? Neem dan contact op met secretaris@ojbv.nl.

Contributie: € 80,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00
Betaling per kwartaal d.m.v. incasso
Opzeggen lidmaatschap? Het lidmaatschap geldt voor het lopende jaar, schriftelijke opzeggingen voor 1 december bij de ledenadministratie.